Ik ben Marion Kemeling

… en met Spoor 7 verzorg ik coaching, training, supervisie en intervisie. Dat doe ik voornamelijk binnen het onderwijs en aanvullend bij maatschappelijke organisaties waar mensen met mensen werken. In Spoor 7 komen, vanuit mijn ervaring als docent en jeugdhulpverlener in het onderwijs, verschillende sporen samen.

In mijn begeleiding van docenten en onderwijsondersteunend personeel draait het om omgaan met lastig te hanteren gedrag (door leerlingen, maar ook door ouders en collega’s). Daarbij en daarnaast ligt de focus op het eigen gedrag van de onderwijsprofessional: wat zie ik mezelf in deze situatie doen en wat is het effect van mijn gedrag op de ander? Hoe kan ik mijn gedrag aanpassen, zodat de ander zijn of haar gedrag ook verandert?

Gerichte ondersteuning van docenten en onderwijsondersteunend personeel kan een enorm verschil maken voor de sfeer, het leerklimaat en de samenwerking op school. Zowel in het contact tussen leerlingen en personeel, als voor het onderling functioneren van teams.

Wij zijn er samen voor de leerling

Als docent en jeugdhulpverlener zag ik hoeveel je kunt bereiken door leerlingen te geven wat ze echt nodig hebben. Dat doe je door met ze te communiceren op de manier die bij hun gedrag en ontwikkelingsfase past. Het zorgt voor meer onderling respect, voor rust en voor een prettige sfeer in de klas. Het zorgt ook voor minder werkdruk en meer werkplezier.

De afgelopen jaren mocht ik een groot aantal trajecten begeleiden, zowel op individueel als op teamniveau. Vaak hoor ik van deelnemers dat zij zich gezien voelen, dat ik me met hen weet te verbinden en dat ik vol enthousiasme kan vertellen uit mijn eigen ervaringen uit de praktijk. Het geeft me enorm veel voldoening dat ik door het aanreiken van kennis, inzichten en tips positief kan bijdragen aan de manier waarop docenten en OOP’ers in hun werk staan, ze onderling samenwerken en leerlingen kunnen bieden wat zij nodig hebben. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: we zijn er samen voor de leerling die zich gezien moet voelen en die zich in een vertrouwde omgeving moet kunnen ontwikkelen. Daar zet ik me vanuit Spoor 7, ondersteunend aan docenten en OOP’ers, volop voor in.

Samen met mijn collega verzorg ik vanuit Buro Schoolwerk kortdurende workshops voor docenten en OOP’ers uit het VO en MBO.