Supervisie: jij als persoon en als professional

Bij supervisie staat de professional of student als persoon centraal. Je kijkt naar patronen in je handelen en de manier waarop onderliggende oorzaken of overtuigingen daar een rol in spelen. Dit is altijd gekoppeld aan situaties uit je eigen praktijk.

Als geregistreerd supervisor begeleid ik hbo-geschoolde professionals in een traject van 10 tot 15 bijeenkomsten. Denk daarbij aan professionals (in opleiding) die met mensen werken. Ik bied supervisie aan groepen van maximaal drie deelnemers. Supervisie is niet alleen geschikt voor docenten, maar voor alle mensen die met mensen werken. Mijn supervisie is erkend door de SKJ.

Intervisie: leren van praktijksituaties en van elkaar

Bij intervisie bespreek je als team of groep een situatie uit de praktijk, om er samen van te leren. Van mij kun je verwachten dat ik jullie daarin op een methodische manier begeleid. Ik gebruik daar diverse werkvormen bij. Jullie kunnen je als groep op de inhoud blijven richten. Intervisie doen we altijd in een groep mensen die (ongeveer) hetzelfde werk, op hetzelfde niveau verrichten. Intervisie bestaat uit een aantal bijeenkomsten, afhankelijk van de vraag. Je leert daarin van elkaar om zo goed en professioneel mogelijk met situaties op het werk om te gaan.