Trainingen op maat

Mijn trainingen bestaan over het algemeen uit maatwerk, om ze goed aan te laten sluiten op de behoefte van de school en het team. Ze richten zich op groepen docenten en onderwijsondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs en het mbo. Centraal staat het omgaan met lastig te hanteren gedrag, de manier waarop je jezelf als professional inzet en hoe zich dat verhoudt tot jou als persoon. Daarbij speelt de context altijd een rol: onder welke omstandigheden doe je je werk? Het vinden van de juiste balans tussen Persoon, Professional en Context draagt bij aan een beter contact met de leerling, met ouders en met collega’s.

Mijn trainingen bestaan altijd uit een serie bijeenkomsten. Ik reik daarin kennis, vaardigheden en nieuwe inzichten aan, die bijdragen aan je houding als professional. Vaak hoor ik dat deelnemers al direct verbetering merken in hun werk.

Aanbod

In samenwerking met Saxion bied ik de volgende trainingen aan:

Daarnaast bied ik trainingen op maat aan. Daarover ga ik graag met je in gesprek.

Samen met mijn collega verzorg ik vanuit Buro Schoolwerk kortdurende workshops voor docenten en OOP’ers uit het VO en MBO.