Training op maat

Mijn trainingen zijn programma’s op maat, om ze goed aan te laten sluiten op de behoefte van de opdrachtgever en deelnemers.

Mijn onderwijstrainingen richten zich op groepen docenten en onderwijsondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs en het mbo. Centraal staat het omgaan met lastig te hanteren gedrag, de manier waarop je jezelf als professional inzet en hoe zich dat verhoudt tot jou als persoon. Daarbij speelt de context altijd een rol: onder welke omstandigheden doe je je werk? Het vinden van de juiste balans tussen Persoon, Professional en Context draagt bij aan een beter contact met de leerling, met ouders en met collega’s.

Trainingen voor teams uit de zorg worden ook op maat gemaakt. Thema’s die meestal voorkomen in mijn trainingen zijn: effectief samenwerken, op gelijkwaardige wijze werken met je doelgroep, goed zorgen voor jezelf.

Mijn trainingen bestaan altijd uit een serie bijeenkomsten. Intervisie of supervisie is vaak een onderdeel van de training. Daarmee koppel je als deelnemer theorie en praktijk makkelijker aan elkaar. Ik reik in de trainingen kennis, vaardigheden en nieuwe inzichten aan, die bijdragen aan je houding als professional. Regelmatig hoor ik dat deelnemers al direct verbetering merken in hun werk.

Aanbod

De training “Passend Onderwijzen in de klas” is een training die bestaat uit zes bijeenkomsten. Soms wordt hij vooraf gegaan aan een kennismakingsbijeenkomst, waarin het programma, verwachtingen en wensen met elkaar duidelijk worden gemaakt.

Drie thema’s komen aan bod: autisme, internaliserend gedrag, externaliserend gedrag.
Elk thema start met een intervisiebijeenkomst van twee uur. In de volgende bijeenkomst wordt literatuur besproken aan de hand van de vragen die in de intervisie naar voren kwamen. Ook deze bijeenkomst duurt twee uur.
Daarmee is deze training zeer praktisch van aard en sluit heel goed aan bij de leervragen van de deelnemers.
Deze training is bestemd voor docenten uit het VO en MBO.

 

Samen met mijn collega Reijer Jan van ‘t Hul verzorg ik vanuit Buro Schoolwerk kortdurende workshops voor docenten en OOP’ers uit het VO en MBO.