Supervisie is voor mensen die met mensen werken. Het is een leermethode waarbij je zelf leerdoelen vaststelt. Deze zijn gericht op het beter functioneren als professional. Bij supervisie ga je individueel of in groepjes van hooguit 3 personen met casussen uit je werkpraktijk aan de gang.
Reflectie staat centraal en bij supervisie  werk je aan jezelf: hoe zet je jezelf als professional beter in, zodat je interventies ten behoeve van je leerling/klant goed tot zijn recht komen? Daarbij heb je niet alleen oog voor het welzijn van je leerling/klant, maar ook voor dat van jezelf. Centrale vraag is altijd: "Wat zie ik mezelf doen in de werksituatie?".

Supervisie is bijvoorbeeld geschikt voor docenten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen, advocaten, politie, managers. Een supervisietraject omvat 10 sessies.

Door registerleraar.nl is deze activiteit gevalideerd voor 30 registeruren (10 sessies).

10 supervisiebijeenkomsten leveren 50 punten op voor (her)registratie voor jeugdzorgwerkers bij SKJeugd.Intervisie
is bedoeld voor teams van mensen die met mensen werken. Als je met mensen werkt, zet je jezelf altijd in als middel. En natuurlijk wil je dat dat middel zo goed mogelijk is.
Werken in een team betekent dat je met collega’s samenwerkt. Je kunt veel van elkaar leren. In de dagelijkse werkpraktijk is er vaak onvoldoende tijd om stil te staan bij wat je van elkaar kunt leren. Of het overleg beperkt zich enkel tot het uitwisselen van ervaringen en goedbedoelde oplossingen die niet uit jezelf komen.

Intervisie is bijvoorbeeld geschikt voor docenten, hulpverleners, verpleegkundigen, artsen, politie. Een intervisietraject omvat 6 sessies.

Door registerleraar.nl is deze activiteit gevalideerd voor 15 registeruren.

20 bijeenkomsten (in 5 jaar) van minimaal 1,5 ŕ 2 uur met een frequentie van minimaal eens per 8 weken leveren 50 punten op voor herregistratie voor jeugdzorgwerkers bij SKJeugd.

Klik hier voor de folder over intervisie in het onderwijs.