Marion Kemeling-Schurink (1967) is trainer, coach, supervisor en intervisor. Haar achtergrond is docent speciaal onderwijs en maatschappelijk werker. Ze werkt fulltime in haar eigen bedrijf Spoor 7 en is gespecialiseerd in het begeleiden van docenten, specifiek in het omgaan met gedragsproblemen.

Marion: "Ik werk vraaggestuurd en ga uit van de situatie/leervraag van mijn klant. Daarbij zie ik mezelf als middel voor de klant om het beste uit zichzelf te halen en daardoor problemen op te lossen of professioneler aan het werk te kunnen.
Door mijn ervaring en kennis over jongeren met gedragsproblemen op school in te zetten en dit te combineren met mijn expertise als coach/trainer/supervisor, begeleid ik docenten in het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. Hierin is zowel kennis als attitude belangrijk en ligt op beiden de nadruk in de begeleidingsvormen die ik docenten bied".

Zowel in coaching & supervisie als in mijn trainingen speelt Transactionele Analyse een grote rol. Lees hier mijn artikel "Verantwoordelijkheid geven vanuit gelijkwaardigheid", gepubliceerd in Van Twaalf Tot Achttien, dec. 2016.