Spoor 7 biedt begeleiding en coaching door face-to-face gesprekken of door E-coaching. Dat is coaching door te mailen, te chatten of te skypen.
Begeleiding en (E-)coaching is voor:

Docenten die

o zien dat een leerling met gedragsproblemen lastig is in de klas 
o meer willen weten van de achtergrond van gedragsproblemen
o daarin ook naar hun eigen handelen willen kijken
o moe(deloos) zijn geraakt en dit willen aanpakken
o vinden dat leerlingen een energieke docent voor de klas verdienen

(Jong-)volwassenen die
o zelf hinder ondervinden van hun eigen gedrag
o oplossingsgericht aan het werk willen
o vastlopen in stage of werk en niet weten hoe dit aan te pakken
o tot stilstand zijn gekomen door overspannenheid/problemen bij werk
o graag weer in beweging komen
o belemmerd worden door een enkelvoudig psycho-trauma

De begeleiding en (E-)coaching die Spoor 7 biedt is kortdurend. Dit betekent 5 tot 8 gesprekken van ca. een uur. Een coachingstraject wordt voorafgegaan aan een kennismakings- c.q. intakegesprek. Hierin worden de doelen voor de coaching gezamenlijk vastgesteld en volgt een plan van aanpak die besproken wordt met de coachee en evt. leidinggevende/opdrachtgever.